Finnclean

SSTL Puhtausala ry | Digiloikka puhtausalan tapaan

Uutinen  10.03.2023

Robotiikan tulo puhtausalalle on ollut puheenaiheena 1990-luvulta asti. 30 vuotta myöhemmin olemme siinä pisteessä, että voimme jo sujuvasti puhua ihminen ja kone -työparista. Miten puhtausalan toimintamallit tulevat lähivuosina vielä muuttumaan digitalisaation myötä? Miten puhtautta tuotetaan jatkossa?
Tulevaisuudessa yhä useampi puhtausalan työntekijä saa uudeksi työkaveriksi joko siivousrobotin tai työtä ohjaavan mobiililaitteen. Koneiden käyttö on vastaus työvoimapulaan, mutta lihaa ja verta olevaa työntekijää tullaan yhä tarvitsemaan esimerkiksi ongelmanratkaisuun ja luovaan ajatteluun.
Uudenlaiset työskentelytavat sekä -menetelmät vaativat luonnollisesti myös puhtausalan työntekijöiden osaamisen syventämistä. Tulevaisuuden puhtausalan ammatteja voikin olla siivousrobottien tuottaman datan analysointi ja tulosten vieminen käytännön tekemiseen, kuten esimerkiksi robottien ajoreittien suunnitteluun.
Uusien työskentelytapojen oppiminen ja käyttöönotto tarjoavat mahdollisuuden viedä myös ympäristövastuullisuuden vaatimukset ajatuksesta käytäntöön. Vastuullisuus on puhtausalalla ajankohtainen aihe, ja juuri nyt EU-tason lainsäädännön muutos tekee siitä yhä ajankohtaisemman. Työn alla oleva CSRD-direktiivi (”Corporate Sustainability Reporting Directive”) tulee nimittäin kasvattamaan suurten yritysten kestävyysraportointivelvoitteita.
Tehostuva tiedonkeruu auttaa esimerkiksi saattamaan yhteen tarvittavat tekijät ja työn oikea-aikaisen suorittamisen. Dataa tullaan tarvitsemaan jatkossa myös todentamaan yritysten vastuullisuusteot.
Koneet tulevat avuksi, kun mietitään, miten paikataan pieneneviä työvoimaresursseja. Samalla huolehditaan vastuullisuudesta tinkimättä kuitenkaan puhtauden laadusta. Koneiden ja järjestelmien ansiosta voidaan myös tuottaa puhtautta tasalaatuisemmin.
Anturidatan avulla on helppo seurata ihmisvirtoja ja tilojen käyttöasteita, jolloin voidaan siivota vain tarpeen mukaan. Resurssit ohjataan sinne, missä niitä tarvitaan ja juuri oikeaan aikaan. Koneiden avulla voidaan myös optimoida vaikkapa veden kulutus ja pesuaineet. Ympäristövastuullisuusnäkökulmasta myös sillä on merkitystä, että datan avulla voidaan sovittaa ihmiset ja lähellä sijaitsevat työkohteet toisiinsa.
Teksti on katkelmia Puhtausala ry:n 6.3.2023 julkaistusta artikkelista. Lue koko artikkeli osoitteessa puhtausala.fi ja kuuntele lisää Puhtausalan Etuviisaat -podcastista! 

Puhtausalan muuttuvista toimintamalleista ja digitalisaatiosta ovat keskustelemassa myyntijohtaja Vappu Vanhala Kärcheriltä, Business Designer Jussi Pullola Vere Design Oy:stä sekä Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Sari Mattila. Jaksoa sponsoroi Kärcher Oy.