Finnclean

SSTL Puhtausala ry | Puhtaan tulevaisuuden tuottajat

Uutinen  08.03.2023

Puhtausala ei ole immuuni tulevaisuuden työvoimapulalle. Ratkaisuja haetaan niin työperäisestä maahanmuutosta, työurien pidentämisestä kuin osa-aikaisen työnteon tarjoamasta joustavuudesta. Vastuullisuuden ja inhimillisyyden huomioiminen työvoimapulasta huolimatta on alan elinehto.

Puhtausalan työvoimapulan paikkaajiksi haetaan nyt työperäisiä maahanmuuttajia. Heissä piilee valtava potentiaali. Samalla Suomi kilpailee kaikista osaajista kansainvälisesti – työvoimapula on globaali haaste. Työvoimaa rekrytoivissa yrityksissä tarvitaan uudenlaista osaamista, eikä eettisyyttä ja vastuullisuutta voi unohtaa. Kansainvälisen rekrytointiprosessin edessä voi heikompaa hirvittää, mutta yksin ei tarvitse jäädä.

Henkilöstövuokrausyritykset voivat kouluttaa ja sopeuttaa uudet työntekijät suomalaiseen työelämään jo lähtömaassa. Puhtausalan työvoimapulaan on siis saatavilla koulutettua henkilökuntaa, joilla on vaadittava substanssiosaaminen ja joille on opetettu suomen kielen alkeet.

Uuden työntekijän rekrytointi on aina investointi ja aikaa vievä prosessi. Kansainvälinen rekrytointi tuo prosessiin vielä oman ulottuvuutensa; se vaatii esimerkiksi kotimaista prosessia enemmän paperityötä. Byrokratiaa kannattaa kuitenkin ajatella läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta. Huolellinen dokumentointi ja esimerkiksi työnvälitysfirmojen auditointi varmistavat, että rekrytointi tapahtuu eettisin pelisäännöin. Osaavan ja kokeneen kumppanin käyttö rekrytointiprosessissa helpottaa tekemistä, mutta se myös osaltaan varmistaa, että työntekijöiden palkkaus tapahtuu vastuullisesti.

Vastuullisuutta kannattaa ajatella myös panostuksena yrityksen työnantajamielikuvaan ja maineeseen. Puhtausalaa koettelee paitsi työvoimapula, myös maine läpikulkualana. Vastuullisuus on ehdottomasti pitovoimaa lisäävä, työnantajamielikuvaa kehittävä kilpailuetu.

Teksti on katkelmia Puhtausala ry:n 6.3.2023 julkaistusta artikkelista. Lue koko artikkeli osoitteessa puhtausala.fi ja kuuntele lisää Puhtausalan Etuviisaat -podcastista! 

Työvoimapulasta, vastuullisuudesta ja inhimillisyyden huomioimisesta rekrytoinnissa keskustelevat vt. toimitusjohtaja Anne Mykrä RTK-Henkilöstöpalvelu Oy:stä, vastuullisuusasiantuntija Saara Haapasaari Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI:sta sekä Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Sari Mattila.