Finnclean

Aika | Finnclean kiillottaa tulevaisuuden

Uutinen  27.02.2023

Teknologia, robotiikka ja digitalisaatio muovaavat puhtausalaa yhä vahvemmin nyt ja tulevaisuudessa. Teknologian kehittyminen on koko yhteiskunnan kattava ilmiö, joka on ottanut sijansa myös puhtausalalla. Mitoituksen, toiminnanohjauksen ja laadunseurannan avulla luodaan yhä laadukkaampaa ja tasapuolisempaa alan arkea. Muutos muuttaa muun muassa siivouksen aikatauluja; jos ennen on kuljettu kalenterin kanssa, jatkossa siivousta suoritetaan digitalisaation avulla tarpeen mukaan. Reaaliaikaista tietoa siirretään sähköisiin järjestelmiin, jolloin se on myös yhä laajemmin saatavilla. Niinikään siivoustyön toimeksiantoja laaditaan verkossa. Uudenlaiset älyvaatteet auttavat arvioimaan työn kuormittavuutta lihaksille sekä kohdentamaan tekemistä, ergonomiaa ja tapoja sekä välineistöä oikein.

Huomionarvoista on, että työnantajan tulee myös kouluttaa tekijät uudenlaisten toimien, kuten IT-laitteiden, robotiikan ja data-analytiikan käyttöön. Robotit ovat jo vankasti saapuneet puhtausalalle, ja arvioiden mukaan yhä enenevissä määrin, yhdessä niiden kustannusten laskun kanssa. Puhtausalan digitalisaation uskotaan lisäävän työn tuottavuutta ja kustannustehokkuutta, sekä myös mielekkyyttä sen laajemman kohdentamisen kautta. Kirkkain tekijä on edelleen ihminen ja yhdessä koneen kanssa voidaankin ajatella tulevaisuuden siivouksen olevan monimuotoisimmillaan vankkaa hybridityöskentelyä.

Raaka-aineiden saatavuus ja maailmatilanne aiheuttavat hintojen nousua myös kemianteollisuudessa. Kohonneet raaka-ainehinnat ovat viime vuosina näkyneet alan tuottajahinnoissa. Myös puhtausalalla raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus on asettanut haasteita liiketoiminnalle. Globaalissa logistiikassa on jo ollut epätasapainoa koronapandemian aiheuttamien muutosten vuoksi ja tilanne Ukrainassa muovaa maailman liikennettä.

Siivouksen ja hygienian merkitys hyvinvoinnille on poikkeusaikojen jälkeen noussut uuteen rooliin. Puhtausala kaikkineen vaikuttaa yhteiskuntaan monin tavoin, toimivan siivouksen mahdollistaessa perustoiminnot ja lisäten turvallisuutta, terveyttä ja viihtyisyyttä. Puhtauden ja turvallisuuden lisäksi alan merkityksellisyys onkin noussut juuri tilojen viihtyvyyden näkökulmasta. Samalla alan arvostus on myönteisessä murroksessa, koulutus ja rekrytointi​ ovat avainasemassa kohti tulevaa. Koulutus avaa ovia myös puhtausalalla ja niinikään jatkuva kehittyminen on tärkeässä roolissa. Matalan kynnyksen oppimista tukee myös SSTL Puhtausala ry:n monipuolinen verkkokurssitarjonta, johon voit tutustua lisää tästä linkistä.

 

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan ja kokemaan lisää,
ajassa kiinni olevaan, tulevaisuuteen katsovaan
Finncleaniin 15.-16. maaliskuuta 2023!