Finnclean

Vastuu | Puhtausala huolehtii ihmisistä ja ympäristöstä

Uutinen  03.03.2023

On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä työikäisiä (15–64-vuotiaita) on Suomessa noin 130 000 vähemmän. Työperäistä maahanmuuttoa edistetään työmarkkinoiden osaamisen sekä ja yritysten rekrytointien näkökulmista. Puhtausala on jo ollut merkittävässä roolissa tässä työelämän murroksessa. Tärkeässä ja mittavassa osassa puhtausalalla puhuttavat myös työperäisen maahanmuuton ihmisoikeudelliset kysymykset. Ne vaativat oikeaoppista toimintaa ja aitoa läpinäkyvyyttä.

Valtakunnallisena Puhtauspäivänä joulukuussa 2022 Työperäinen maahanmuutto -hanke voitti Puhtausalan vuoden teko -palkinnon. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian Työperäinen maahanmuutto -hankkeen tavoitteena on kouluttaa Suomeen puhtausalalle 75 uutta osaajaa Myanmarista. Opiskelu tapahtui alkuun etänä suomalaisen koulutusjärjestelmän kautta. Suomeen tultuaan kesällä 2022 opiskelijat ovat tehneet työtä suomalaisissa yrityksissä sekä jatkavat tutkinnot loppuun oppisopimuksilla. Suomalaisen tutkinnon ja työpaikan avulla on mahdollisuus saada pysyvä oleskelulupa tai kansalaisuus Suomeen ja sitä kautta myös perheenjäsenet yhteen. Lue lisää SSTL Puhtausalan ry:n tiedotteesta.

Puhtausala on monipuolinen ja laaja-alaisesti työllistävä palveluelinkeino. Suomessa puhtausalalla työskentelee noin 80 000 henkilöä vaihtelevissa tehtävissä. Kaikkineen alan työtilanne on hyvä ja koulutuksen kautta alalla aukeaa monia ovia.  Työsuhteissa alaa sävyttävät​ osa-aikaisuus sekä työkykyiset eläkeläiset ja osatyökykyiset tekijät. Tutustu Puhtausala kiinnostavaksi (Puhki) -hankkeeseen ja uppoudu alaan muun muassa mielenkiintoisten videosisältöjen kautta. Yhteistyöhankkeen tavoitteena on ollut kehittää puhdistuspalvelualan oppimisympäristöjä, osaamisen tunnistamismenetelmiä sekä työpaikoilla järjestettävää koulutusta alan yritysten kanssa.

Ympäristömyönteiset tuotteet ovat nykypäivän normi ja tulevaisuuteen katsova, kyseenalaistamaton valinta. Puhdistusaineen teho perustuu tensideihin, happoihin, emäksiin, liuotteisiin ja muihin tehoaineisiin. Ympäristömerkityt pesuaineet kuormittavat ympäristöä elinkaarensa aikana tutkitusti vähemmän kuin muut vastaavat tuotteet. Suomen kansallinen kemikaalilaki määrittelee siivousaineiden käyttäjä- ja ympäristöturvallisuuteen sekä aineiden sisältöön, markkinointiin ja pakkausmerkintöihin liittyvistä asioista. Puhtausalan kirkas kohdennus on ympäristön mahdollisimman vähäinen kuormittaminen.

Terveys ja turvallisuus​ ovat alan keskiössä, sekä puhtausalan toimijoiden että siivotuista tiloista ja puhtaudesta nauttivien näkökulmasta.