Finnclean

Tila – puhtauden taso, siivottavuus ja ammattitaitoinen työvoima

Uutinen  09.03.2023

Hybirityö on muuttanut toimialaa ja siivottavien tilojen monimuotoisuus puhuttaa. Kaikki tilat kaipaavat siivousta, mutta tarve siivoukselle vaihtelee. Tiloja, joita käytetään runsaasti ja hygienian on oltava korkealla tasolla, voidaan siivota useammankin kerran päivässä. Puhtaustasovaatimus vaikuttaa suoraan siivouskustannuksiin.

Myös maaliskuun Finncleanissa pohditaan, miten puhtausalan työkenttä nyt ja tulevassa muodostuu, millainen on rakennusten siivottavuus ja myös, ollaanko ammattitaitoisesta työvoimasta valmiita maksamaan. Uusien tilojen suunnitteluvaiheessa on jo mahdollista kiinnittää huomiota rakennusten siivottavuuteen. Samalla avautuu tilaisuus vähentää ylläpitokustannuksia ja helpottaa siivoojan työtä. Näin ollen on erittäin suositeltavaa osallistaa puhtausalan ammattilainen myös uusia tiloja suunnittelevaan tiimiin.

Puhtausalan ammattilainen on arvostettu työntekijä jokapäiväisessä elämässämme, joka hyvin näkyvästi luo viihtyisyyttä ja turvallisuutta ympärillemme. Alan asiantuntemus ja osaaminen nousee yhä merkittävämpään rooliin myös tulevaisuudessa. Puhtausalan osaajista tulee olla valmis maksamaan, jotta ammattitaitoinen siivous tiloissa tapahtuu.

Työnantajan vastuu korostuu turvallisten työolosuhteiden mahdollistamisessa. Tilojen tulee olla fyysisesti saavutettavia, mutta turvallisia myös henkisesti. Samalla korostuu työnantajan vastuu myös tekijöiden henkisestä hyvinvoinnista, työn kuormittavuudesta sekä välineistön ajantasaisuudesta. Jatkuvalla dialogilla sekä rakentavalla vuorovaikutuksella on mahdollista luoda yhä turvallisempaa ja hyvinvoivempaa puhtausalaa.