Finnclean

Pesuaineiden käyttöturvallisuustiedote opastaa henkilönsuojainvalinnassa

Uutinen  28.02.2019

Pesuaineiden valvonnassa löydetään usein puutteita, sanoo Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) kemikaalituotteiden ryhmäpäällikkö Marilla Anttila. Kysyimme asiantuntijalta, mihin seikkoihin tulee kiinnittää huomiota.

− Puhtausalan ammattilaisen näkökulmasta yksi keskeinen asia on tarkistaa, että pesuaineen mukana on toimitettu käyttöturvallisuustiedote, jossa opastetaan muun muassa tarvittavien henkilönsuojainten valinnassa, Anttila sanoo.

Entä, mitkä ovat viranomaisen havaitsemat tyypillisimmät epäkohdat pesuaineiden valvonnassa?

− Kemikaalin pakkauksen ja varoitusetiketin pitää olla kunnossa ennen myyntiä, näin ei aina ole. Vaarallisiksi luokitelluista tai vaaralliseksi luokiteltuja aineita sisältävistä pesuaineista tulee tehdä myös kemikaali-ilmoitus Tukesille Kemidigi-järjestelmän kautta, Anttila muistuttaa.

Lisää asiaa ja aiheita työturvallisuudesta luvassa Finnclean PROssa 27.−28.3.2019 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) kemikaalituotteiden ryhmäpäällikön Marilla Anttilan puheenvuoro Tukes: Näkökulma pesuaineiden valvontaa ke 27.3.