Finnclean
{Content.image.alt

Leikkaussalisiivous virtuaalitodellisuudessa

to 28.03.2019 13:00-13:30

Cleantalk-lava, E-halli

Virtuaalitodellisuus eli VR (Virtual Reality) tarjoaa mahdollisuuden nähdä, kuulla ja kokea tila, joka ympäristöön on mallinnettu. Virtuaalisen leikkaussalin avulla voi saada ensikokemuksia ja -käsityksiä leikkaussalissa käynnistä ja sen siivouksesta; ajasta ja paikasta riippumatta.

VR-teknologia tarjoaa myös koulutus- ja simulaatiokäytössä arvokasta potentiaalia. Työssä on mahdollista nähdä käyttäjän liinalla tekemä pyyhintäjälki sekä puhdistusliinan käännöt ja vaihdot. Nämä voi nähdä jälkeenpäin tai reaaliaikaisesti opetuksen tukemista varten.

Työn kirjallisessa osuudessa analysoidaan VR-teknologian soveltuvuutta kyseiseen käyttötarkoitukseen käytännön osuudesta saadun aineiston pohjalta.

Työ on tehty Karelian opinnäytetyönä. Työn toimeksiantajana toimii Riveria, SSTL-puhtausala ry on mukana työn toteutuksessa. Siun Sote on yhteistyössä aiheeseen tutustumisessa.

Esiintyjä: tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelija Samuel Hietalahti, Karelia AMK

Teema: Digitalisaatio